Jubileusz Stowarzyszenia Nasze Dzieci

Jubileusz Stowarzyszenia Nasze Dzieci

Gratulujemy Stowarzyszeniu Nasze Dzieci – Zielona Góra pięknego jubileuszu 20 lat istnienia i dziękujemy za możliwość uczestniczenia we wspólnym świętowaniu! 😍💪


Fundacja Ekoenergetyki jako przyjaciel Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zielonej Górze zawsze z entuzjazmem i przyjemnością dokłada cegiełki 💚 do wspierania placówki w rozwoju i spełnianiu misji – zapewnienia najlepszych warunków do rozwoju, edukacji i socjalizacji dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym. Stowarzyszenie działając na rzecz Pogotowia wprowadza nową jakość do zapewnianej tam dzieciom opieki. 😊


„Bogaty, bo 20-letni, bagaż doświadczeń to dla nas źródło, z którego czerpiemy inspiracje i motywacje na przyszłe działania. Ważna jest dla nas kontynuacja przedsięwzięć, które stały się już poniekąd tradycją, ale także podejmowanie nowych inicjatyw i współpracy. Najważniejszy cel to pomoc usamodzielniającym się wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, dla których odważny krok w dorosłość jest ogromnym wyzwaniem” – mówi Prezes Stowarzyszenia Justyna Jóźwiak Piszczek.


To prawdziwe wyróżnienie mieć udział w realizacji tej pięknej i konsekwentnej wizji. To także niemała przyjemność spotkać się w szerszym gronie przy okazji celebrowania jubileuszu. W miniony weekend za artystyczną część wydarzenia odpowiadali podopieczni placówki, a my wciąż pozostajemy pod wrażeniem poziomu zaprezentowanych animacji. 😁


Dziękujemy za zaproszenie i życzymy kolejnych lat sukcesów oraz rozwoju Stowarzyszenia! 🚀❤️🚀❤️


#dajemymocmarzeniom #bizneswrażliwyspołecznie #csr #gratulacje #jubileusz #CSREkoenergetyka #fundacja