Przekaż 1% dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

Przekaż 1% dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

„Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak” – zwykł mawiać George Byron, a dziś o dzieleniu się będzie mowa.Przekaż 1% dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

Każda organizacja pożytku publicznego, co roku od 17 lat, stara się pozyskać 1% podatku na realizowanie swoich celów statutowych. Dzięki temu każdy polski podatnik samodzielnie decyduje, do kogo trafi część podatku dochodowego, należna państwu.

Fundacja Ekoenergetyki jest młodym podmiotem dlatego nie ubiega się jeszcze o te środki. Samo przedsięwzięcie popieramy jednak całym serce, dlatego w tym roku, po partnersku, polecamy Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze, który Ekoenenergetyka – Polska wspiera już od ponad roku. List intencyjny o współpracy pozwala nam na wieloaspektową pomoc. Ze względu na uruchomienie Fundacji Ekoenergetyki naturalne jest, że to właśnie ten podmiot wywiązuje się z roli partnera i wspiera tegoroczne przedsięwzięcie związane z pozyskaniem 1% na realizację bieżących potrzeb Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Przekaż 1% dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

„Fundusze z 1% podatku to bardzo istotny element naszego budżetu. Pozwalają nam one nie tylko zapewniać ciągłość działania, ale także determinują jego skalę. Zdarzają się sytuację, których nie da się przewidzieć, a na które reakcja musi być natychmiastowa. Przykład z ostatniego tygodnia – nastolatka ginie pod kołami pociągu, w ciągu godzin potrzebny jest psycholog, którego nam udaje się zapewnić jeszcze tego samego wieczora – na takie kryzysowe sytuacje wykorzystujemy te środki.” Mówi Tomasz Lehman – przewodniczący Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Zielonej Górze, prowadzącego Dom Samotnej Matki.Przekaż 1% dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

„Tegoroczny cel to „przeprowadzka” Domu Samotnej Matki do nowej lokalizacji i jej utrzymanie oraz prowadzenie, czynnego 24h na dobę, telefonu zaufania dla ofiar przemocy w Zielonej Górze” – dodaje Pan Tomasz.
#JedenProcentPodatku #DomSamotnejMatki #Pomoc #DajemyMocTwoimMarzeniom