Światowy Dzień NGO

Światowy Dzień NGO

Według raportu Fundacje Korporacyjne w Polsce z 2017 roku, w województwie lubuskim działała jedna fundacja, której założycielem była firma. W 2020 roku dołączyła do niej Fundacja Ekoenergetyki.Światowy Dzień NGO

„W skali naszego województwa ta inicjatywa jest unikatowa. Symbioza działań zespołu Fundacji z celami i wizją naszego Fundatora Ekoenergetyka-Polska pomaga nam profesjonalizować nasze działania. Unikalna wartość to połączenie wiedzy o wyzwaniach społecznych z organizacją pracy oraz stylem zarządzania właściwym dla „twardego biznesu” – mówi Prezes Fundacji Ekoenergetyki Urszula Przegalińska-Kubik.

27 lutego obchodzony jest Światowy Dzień NGO Światowy Dzień NGO Światowy Dzień NGO dlatego dziś świętujemy. Jest to też świetna okazja, żeby docenić pracowników naszej firmy, którzy tworzą Fundacje razem z nami.Światowy Dzień NGO

„Pracownicy Ekoenergetyka-Polska S.A. od zawsze chętnie i aktywnie angażują się w działania filantropijno-charytatywne prowadzone przez firmę. Powołanie Fundacji stworzyło wyjątkową przestrzeń i pozwoliło jeszcze efektywniej tym zaangażowaniem zarządzać. Cieszymy się, że nasze działania, mimo że wypływają z woli i wizji Założycieli i Fundatorów, są zbieżne z postawami i wartościami naszych Pracowników. Budowanie kultury organizacyjnej z silną obecnością CSR i zrównoważonego rozwoju to jeden z naszych celów, a zarazem kierunków rozwoju” – dodaje Prezes Fundacji.

#NGO #OrganizacjePozarządowe #MocPomagania #BiznesWrażliwySpołecznie